Uw mening telt! Kies voor verandering

 • Beter onderhoud van openbaar groen, voet- fietspaden en wegen
 • Verduurzaming door zon
  en energiebesparing
 • Lagere lasten
  en minder regels
 • Sport kan rekenen op
  Wakker Emmen
 • Woonbuurten vernieuwen en nieuwbouw mogelijk maken!
 • Sociaal Emmen
 • Gezond verstand gebruiken
 • Alle dorpen en wijken
  tellen mee!
 • Buurt- en dorpshuizen kunnen rekenen op steun
 • Werk en een sterke
  sociale werkplaats

04-12-2018 Zo maar een tweetal punten waarvan de fractie van Wakker Emmen tijdens de behandeling van de investeringsagenda 1 e tranche heeft aangegeven dat hierover in december een besluit moet worden genomen.   Als gevolg van de tekorten in 2018 op de gemeentelijke begroting als gevolg van Wildlands en diverse onderdelen in het sociaal domein, is besloten om de investeringsagenda voorlopig op te schorten.   Om de continuïteit van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen heeft het college ter...

04-12-2018
Commissielid Harrie Kroeze heeft vragen gesteld over de situatie bij de kruising Boermarkeweg/Boslaan. De fractie van Wakker Emmen heeft diverse...
04-12-2018
Op vragen van Wakker Emmen raadslid Henk Linnemann heeft Wethouder René van der Weide tijdens de commissievergadering Wonen & Ruimte...
14-11-2018
De fractie van Wakker Emmen wil dat het college van B&W in gesprek gaat met de provincie om het aantal te plaatsen windmolens te...
Website ontwikkeld door X-Interactive