Uw mening telt! Kies voor verandering

 • Beter onderhoud van openbaar groen, voet- fietspaden en wegen
 • Verduurzaming door zon
  en energiebesparing
 • Lagere lasten
  en minder regels
 • Sport kan rekenen op
  Wakker Emmen
 • Woonbuurten vernieuwen en nieuwbouw mogelijk maken!
 • Sociaal Emmen
 • Gezond verstand gebruiken
 • Alle dorpen en wijken
  tellen mee!
 • Buurt- en dorpshuizen kunnen rekenen op steun
 • Werk en een sterke
  sociale werkplaats

14-11-2018 De fractie van Wakker Emmen wil dat het college van B&W in gesprek gaat met de provincie om het aantal te plaatsen windmolens te verminderen. Aanleiding hiervoor zijn de recente ontwikkelingen m.b.t. windpark Drentse Monden. In de gemeenten Borger-Odoorn en Aa Hunze komt 25,5 MW meer windenergie dan was afgesproken. Wakker Emmen vindt dat dit verrekend moet worden met de Emmense taakstelling en dat betekent dat er circa 8 windmolens geschrapt moet worden. In totaal moet er 285,5MW aan windenergie in Drenthe komen, waarvan 95,5MW in...

12-11-2018
Eén van de grootste ergernissen bij inwoners in gemeenten is overlast van hondenpoep. Eén van de belangrijkste voorwaarde voor...
11-06-2018
De wijk Angelslo krijgt extra parkeerplaatsen tussen het winkelcentrum en de sporthal Angelslo en in de Fokkingeslag, Hoitingeslag, Bettingeslag en...
07-06-2018
Tijdens de raadsvergadering van 31 mei heeft Wakker Emmen het coalitieakkoord Samen Investeren toegelicht en besproken. Een akkoord dat op...
Website ontwikkeld door X-Interactive