Uw lokale partij! Gewoon doen

 • Beter onderhoud van openbaar groen, voet- fietspaden en wegen
 • Verduurzaming door zon
  en energiebesparing
 • Lagere lasten
  en minder regels
 • Sport kan rekenen op
  Wakker Emmen
 • Woonbuurten vernieuwen en nieuwbouw mogelijk maken!
 • Sociaal Emmen
 • Gezond verstand gebruiken
 • Alle dorpen en wijken
  tellen mee!
 • Buurt- en dorpshuizen kunnen rekenen op steun
 • Werk en een sterke
  sociale werkplaats

Emmen | 21-07-2023 De komende jaren worden veel sporthallen en gymzalen in de gemeente Emmen verbouwd en worden oude gebouwen vervangen door nieuwe. De gemeente is eigenaar van 25 sporthallen en gymzalen. Twee op de drie gebouwen is 40 jaar of ouder en het grootste deel voldoet niet meer aan de huidige eisen qua afmetingen, inrichting, toegankelijkheid en duurzaamheid. Ook is er veel achterstallig onderhoud. Dit betekent dat er veel moet gebeuren. Het college van B&W heeft daarom deze week een concept-routekaart voor de komende jaren vastgesteld: welke...

Emmen | 11-07-2023
Wakker Emmen draagt Jan Bos voor als nieuwe wethouder in het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen. Wakker Emmen heeft...
Emmen | 05-07-2023
Bij de behandeling van de kadernota op donderdag 29 juni heeft Wakker Emmen, samen met de fractie van D66, een motie ingediend voor jaarlijks...
Emmen | 30-06-2023
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 juni, waar de kadernota 2024 werd behandeld, vroeg de fractie van Wakke Emmen aandacht voor het...
Website ontwikkeld door X-Interactive