Uw mening telt! Kies voor verandering

 • Beter onderhoud van openbaar groen, voet- fietspaden en wegen
 • Verduurzaming door zon
  en energiebesparing
 • Lagere lasten
  en minder regels
 • Sport kan rekenen op
  Wakker Emmen
 • Woonbuurten vernieuwen en nieuwbouw mogelijk maken!
 • Sociaal Emmen
 • Gezond verstand gebruiken
 • Alle dorpen en wijken
  tellen mee!
 • Buurt- en dorpshuizen kunnen rekenen op steun
 • Werk en een sterke
  sociale werkplaats

11-09-2019 Het zomerreces is voorbij en de eerste commissievergaderingen zijn al weer geweest. De fractie van Wakker Emmen is met enthousiasme van start gegaan door in de commissie Samenleving over drie verschillende onderwerpen rondvragen te stellen: Hoe staat het met De Toegang? Kunnen we meer uitleg krijgen over het beleid van wassen en strijken binnen de W.M.O.? Wat weet het college over de Green Deal Sportvelden?

10-09-2019
Raadslid Karien Velzing heeft tijdens de commissievergadering van maandag 8 april 2019 het college gevraagd naar de mogelijkheid voor Emmen om de...
16-04-2019
Raadslid Karien Velzing heeft tijdens de commissievergadering van maandag 8 april het college gevraagd naar de mogelijkheid voor Emmen om de...
04-04-2019
Wakker Emmen was tegen de verhuizing van de dierentuin. Enerzijds om de verplaatsing buiten het centrum en anderzijds om de slechte financiële...
Website ontwikkeld door X-Interactive