Uw lokale partij!
Wakker Emmen is een mix van ambitieuze, ervaren, bevlogen, betrokken mannen en vrouwen die samen een politieke partij vormen. Een partij voor jong en oud. Wakker Emmen is een lokale partij. Dat betekent dat we niet belemmerd of afgeremd worden door de landelijke standpunten van een partijtop in Den Haag maar beslissingen kunnen nemen puur in het belang van de gemeente Emmen en haar inwoners.

Wakker Emmen partij

Nieuws

Dorpen en wijken

Wakker Emmen staat voor een gemeente die samen met haar inwoners werkt aan dorpen en wijken waar het fijn wonen en werken is. Besluiten dienen daarom te worden genomen op basis van draagvlak van haar inwoners en niet met de mentaliteit dat de gemeente ‘wel weet wat goed voor u is’. Het gaat niet om plannen en het gaat niet om beleid, maar het gaat er om wat er gebeurt! Dat is uiteindelijk wat telt. Er moet niet eindeloos over problemen worden gepraat, maar problemen moeten aangepakt worden. No nonsens. Aanpakken en doen.

Wakker Emmen
Wakker Emmen Campagne

Van bewoners voor bewoners

Als gemeente hoeven we bewoners echt niet uit te leggen dat niet alles kan. Bewoners begrijpen goed dat er vaak meerdere belangen spelen die afgewogen moeten worden. Wat niet begrepen wordt is beleidsmatige vaagpraat. Bewoners willen gewoon duidelijkheid: Als iets kan regel het dan! Als iets niet kan zeg het dan! Deze houding moet terugkomen in de taal van de gemeente. Er is duidelijke taal nodig die mensen begrijpen. Deze taal is ook nodig als er iets fout gaat. Te vaak wordt er om een fout heen gedraaid. Niet doen. Als er iets fout is gegaan, en dat gebeurt af en toe, zeg dan dat je fout zat en ga aan de slag om de fout te herstellen of oplossingen te vinden.

Speerpunten