Uw lokale partij! Gewoon doen

 • Beter onderhoud van openbaar groen, voet- fietspaden en wegen
 • Verduurzaming door zon
  en energiebesparing
 • Lagere lasten
  en minder regels
 • Sport kan rekenen op
  Wakker Emmen
 • Woonbuurten vernieuwen en nieuwbouw mogelijk maken!
 • Sociaal Emmen
 • Gezond verstand gebruiken
 • Alle dorpen en wijken
  tellen mee!
 • Buurt- en dorpshuizen kunnen rekenen op steun
 • Werk en een sterke
  sociale werkplaats

30-06-2022 Vanmorgen voorafgaand aan de raadsvergadering voor de kadernota was een groep boeren naar het gemeentehuis gekomen om hun ongenoegen over de kabinetsplannen te uiten. Fractievoorzitter Leo Hoogenberg: "Wakker Emmen kan zich de verbijstering van veel boeren goed voorstellen. Het is een weerbarstig en lastig dossier. Enerzijds willen we dat het land van het slot gaat en dat gebouwd kan worden en dat bedrijven kunnen uitbreiden, anderzijds vinden de gevolgen voor de agrarische sector niet in verhouding staan. Een sector wordt...

30-06-2022
Bij de raadsvergadering van donderdag 30 juni 2022, gaat Wakker Emmen vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over...
28-05-2022
De fractie van Wakker Emmen maakt zich zorgen over de stank die wordt veroorzaakt door de overstortvijver in Emmerhout. Naar aanleiding het bericht...
27-05-2022
De 61- jarige Leo Hoogenberg is gekozen als de nieuwe fractievoorzitter van Wakker Emmen. Hij werkt bij Transport en Logistiek Nederland....
Website ontwikkeld door X-Interactive