Het openbaar gebied moet een visitekaartje zijn. Meer geld voor groenonderhoud en aandacht voor biodiversiteit en minder zwerfafval. Wij willen goed onderhoud van groen, wegen, voet- en fietspaden en nog meer investeren om de basis op orde te brengen!