Hier heeft Wakker Emmen zich de afgelopen vier jaar voor ingezet
en gerealiseerd:

Gewoon gedaan!

 • Nieuwbouw sporthal Emmer-Compascuum
 • Geld vrijgemaakt voor nieuwbouw basisscholen Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen
 • Veel nieuwe woningen gebouwd en plannen in voorbereiding voor circa 4000 woningen
 • Renovatie sportparken Veenoord-Nieuw-Amsterdam en Emmer-Compascuum
 • Nieuw extra kunstgrasveld voetbalvereniging DZOH
 • 40 miljoen extra geïnvesteerd in achterstallig onderhoud wegen en fietspaden
 • OZB 7 jaar niet verhoogd
 • Renovatie zwembad De Slagen in Schoonebeek
 • Extra geld voor meer en beter maaien
 • Knelpuntenpot van 750.000 euro voor openbaar gebied
 • Onderhoudsniveau van centra in dorpen en wijken gelijk aan Emmen-centrum
 • Centrumvernieuwing Angelslo in voorbereiding
 • Centrumvernieuwing Erica en Schoonebeek, Nieuw-Amsterdam en Zwartemeer afgerond
 • Geen 6 meter hoge zonnewand Erica
 • Geld vrijgemaakt voor nieuwbouw sporthal Emmer-Compascuum
 • Plannen gemaakt voor centrumvernieuwing in Emmer-Compascuum
 • Afschaffen leges voor evenementen
 • 80 hectare zonne-akkers
 • Menselijke en sociale uitvoering van de nieuwe zorgtaken door gemeente Emmen
 • De basis in het oude dierenpark op orde gemaakt
 • Gemeentehuis open op zaterdag
 • Jaarlijks 200.000 voor initiatieven van inwoners via fonds dorpen en wijken
 • Politiepost behouden voor Klazienaveen
 • Ombudsfunctionaris aangesteld voor het sociale domein
 • Extra geld voor onderhoud van buurthuizen Schoonebeek, Nieuw-Amsterdam en Nieuw-Schoonebeek
 • Versoepeling van bouwregelgeving en versnelling van bouwprocedures particulieren en bedrijven
 • Renovatie en extra parkeerplaatsen winkelcentrum Rietlanden
 • Subsidieregeling om leegstand in Emmen-centrum aan te pakken
 • Nieuw toekomstperspectief voor Delftlanden
 • 400.000 euro extra voor onderhoud en aanleg speeltoestellen
 • Nieuwbouw zwembad Aquarena inclusief 8 banenbad
 • 800.000 euro voor onderhoud kleedkamers buitensportverenigingen
 • Werk zoveel mogelijk lokaal aanbesteden
 • Start gemaakt met de plannen voor de verdubbeling n862 Emmen-Klazienaveen
 • Subsidiepot voor burgerinitiatieven vanuit stimuleringsfonds dorpen en wijken ingesteld
 • Extra subsidie en extra geld in de knelpuntenpot voor buitenzwembaden en geprivatiseerde sporthallen
 • Inzet voor “Snel internet” voor het buitengebied in de gemeente Emmen
 • Extra inzet WMO gelden vanuit het rijk voor was- en strijkservice

Wij hopen dat de ingezette koers om te komen tot verandering op uw steun kan rekenen. De komende periode staan wij voor tal van grote uitdagingen. Hoe houden we onze dorpen en wijken leefbaar? Op welke wijze geven we invulling aan de energietransitie, hoe zorgen we voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat, hoe blijven we een sociale gemeente met de nodige voorzieningen en hoe zorgen we voor een goede samenwerking tussen gemeente en inwoners. Wakker Emmen gaat de komende periode graag aan de slag met deze opgaven en wij hopen daarbij op uw steun. 

Wij nodigen u van harte uit dit verkiezingsprogramma 2022 te lezen en hopen dat deze inhoud u kan overtuigen om te stemmen op lijst 1, Wakker Emmen.