EMMEN – Tijdens de behandeling van de kadernota van 2024 heeft raadslid Mark Woltman van de gemeente Emmen het initiatief genomen om namens Wakker Emmen een motie in te dienen om te onderzoeken of het mogelijk is dat ieder kind dat woont in de gemeente Emmen een keer gratis naar Wildlands kan gaan.

Wakker Emmen raadslid Mark Woltman: “Als directeur in het primair onderwijs vind ik deze motie erg belangrijk. Dit in de eerste plaats in het kader van kansengelijkheid, omdat niet ieder gezin de middelen en geld heeft om hier naar toe te kunnen gaan, maar zeker ook omdat ik het heel belangrijk vind dat we trots moeten zijn op zo’n mooi dierenpark in onze gemeente.”

De motie is uiteindelijk, samen met D66, op 29 juni 2023 met een grote meerderheid van 30 voor en 3 stemmen tegen door de gemeenteraad aangenomen. Vanaf dat moment is er door de gemeente een onderzoek gestart naar de haalbaarheid voor de uitvoering van dit plan. Zo is er een enquête gehouden onder 29 basisscholen om te kijken of zij enthousiast zijn over dit plan en of ze in de gelegenheid zijn om zelf voor vervoer te zorgen. Al snel bleek dat bijna alle scholen erg positief waren, maar dat ze graag zelf willen bepalen of ze de kaarten in willen zetten voor de leerlingen uit de groepen 7 of 8.
Het idee dat het geheel gratis kan bleek helaas niet helemaal te kunnen. Jaarlijks zouden de kosten voor de gemeente gemiddeld uitkomen op zo’n €14.000,-. Vanwege het grote enthousiasme bij de scholen en vanwege kansengelijkheid, heeft het college van B&W besloten om deze kosten vanaf 2025 jaarlijks te dekken vanuit het budget Programma’s (uitvoering) onderwijs. Dit houdt dus in dat het vanaf schooljaar 2024/2025 mogelijk is om via de basisscholen, met iedere leerling in de groepen 7 of 8 één keer gratis naar Wildlands te gaan. De scholen zullen binnenkort geïnformeerd worden over de uitvoering van dit plan via de gemeente Emmen.

Wakker Emmen is heel blij met deze positieve uitkomst van de motie en we wensen alle kinderen in de toekomst heel veel plezier toe met een bezoek aan Wildlands met hun eigen klas!