1.   Kinderen mogen niet opgroeien in armoede
Wakker Emmen wil gezinnen ondersteunen, zodat kinderen deel kunnen nemen aan sport, zwemles of andere culturele activiteiten. Ook ondersteuning voor de voedselbank vinden wij van belang.

2.   Rensenpark moet een park blijven
Het Rensenpark moet een aantrekkelijk, groen en openbaar park blijven. Geen uitbreiding van gebouwen en met gratis toegang. Een park om in te spelen, te wandelen en te recreëren en ruimte voor het organiseren van evenementen.

3.   Bouwen, betaalbare kavels en beter isoleren
Wakker Emmen wil volop inzetten op woningbouw en betaalbare kavels. Starters hebben recht op een betaalbare woning en senioren moeten oud kunnen worden in hun eigen dorp of wijk. Wij willen bouwen in alle dorpen en wijken om de woningnood tegen te gaan. Ook willen wij ondersteuning bieden bij het laten isoleren van woningen en het laten plaatsen van zonnepanelen.

4.   Alle dorpen en wijken tellen mee!
Wakker Emmen wil een goede balans tussen uitgaven in Emmen-centrum en de buitendorpen. Daarom is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in verschillende dorpen en wijken en dit blijven wij doen! Voor leefbaarheid moeten bibliotheken, buurt- en dorpshuizen, basisscholen en winkelcentra behouden blijven en moet leegstand worden aangepakt!

5.   Groen, wegen en fietspaden goed onderhouden!
Het openbaar gebied moet een visitekaartje zijn. Meer geld voor groenonderhoud en aandacht voor biodiversiteit en minder zwerfafval. Wij willen goed onderhoud van groen, wegen, voet- en fietspaden en nog meer investeren om de basis op orde te brengen!

6.   Geen verhoging van de OZB 
Wakker Emmen wil de OZB niet verhogen, zodat de gemeente Emmen een goedkopere gemeente wordt om in te wonen. 

7.   Gratis parkeren in dorpen en wijken
Parkeren in dorpen en wijken moet gratis blijven. In Emmen-centrum mogen de parkeertarieven niet stijgen en de in laatste twee weken van december willen wij iedereen gratis laten parkeren. Een gehandicaptenparkeerkaart moet gratis zijn voor wie deze nodig heeft. Geen plek om de auto bij huis te parkeren? Wakker Emmen wil meer parkeerplaatsen aanleggen in uw buurt!

8.   Sport kan rekenen op Wakker Emmen
Wakker Emmen wil betaalbare en goede sportvoorzieningen. Binnen- en buitenzwembaden moeten behouden blijven en verdienen financiële ondersteuning! Wij willen verouderde sportparken, gymzalen en accommodaties vernieuwen en/of renoveren.

9.   Sterke sociale werkplaats en ondersteunen lokale ondernemers
Wij willen investeren in de EMCO voor een sterke sociale werkplaats. Wakker Emmen wil lokale ondernemers steunen en zoveel mogelijk lokaal inkopen.

10. Buurt- en dorpshuizen kunnen rekenen op steun
Buurt- en dorpshuizen vervullen een belangrijke rol en helpen eenzaamheid tegen te gaan. Wakker Emmen wil investeren in vernieuwing en onderhoud van gebouwen en ondersteuning voor vrijwilligers. Tevens willen wij er voor zorgen dat er voldoende geld is om activiteiten te kunnen organiseren.

11. Op zaterdag gemeentehuis open
Wakker Emmen staat voor een dienstbare gemeente. Denken in oplossingen, gezond verstand gebruiken en minder bureaucratie. Het gemeentehuis open op zaterdag en spreekuren in dorpshuizen om dienstverlening dichterbij te brengen. Bovendien willen wij vergunningen sneller afhandelen.

12. Bereikbare zorg en behoud Scheperziekenhuis
Zorg op maat en bereikbare zorg is ontzettend belangrijk. In het bijzonder voor onze kwetsbaren en ouderen. Wakker Emmen wil vol inzetten op het behoud van het Scheperziekenhuis. Om de bereikbaarheid te verbeteren willen wij de Boermarkeweg verdubbelen. Op het voormalig Aquarena terrein moet een onderwijs- en zorgcampus komen om zorgopleidingen mogelijk te maken.