Voorzitter,

Vorige week heeft Wakker Emmen gesprekken gevoerd met enkele medewerkers van Fresenius Kabi.
Deze medewerkers waren zeer geëmotioneerd, bezorgd, maar ook erg betrokken.  “Hun” bedrijf staat aan de vooravond van alweer een reorganisatie.
Kijken we even terug op de geschiedenis van Fresenius, dan zien we dat er zo rond het jaar 2000 ongeveer 1100 mensen werk hadden in dit bedrijf.
De laatste reorganisatie was in 2012. U kunt dit ook allemaal lezen in de brieven die inmiddels, mede op verzoek van Wakker Emmen, zijn verstuurd aan het College en aan de raad.

Nu, september 2015,  staat er dus een nieuwe reorganisatie  voor de deur. Van de huidige 400 medewerkers zal ongeveer de helft zijn of haar baan gaan verliezen. Er zullen naar verluid ongeveer 120 vaste en 80 uitzendbanen verloren gaan. Niet alleen voor Emmen als gemeente, maar vooral voor het dorp Emmer-Compascuum,  is dit desastreus. Het personeel vreest dat deze reorganisatie de laatste tussenstap is voor het definitief verdwijnen van het bedrijf Fresenius.
Wakker Emmen heeft hierover enkele vragen, welke eigenlijk ook al deels door de ondernemingsraad zijn gesteld;

1.     Wat kan en wil het College doen om behoud van banen bij Fresenius mogelijk te maken?
2.     Kijken we terug op de acties van de gemeente Emmen icm de provincie tov het behoud van arbeidsplaatsen bij Philips, kan een vergelijkbare actie ook op touw worden gezet voor Fresenius?
3.     Wat kan het College doen mbv het actieplan “Vierkant voor Werk” ? Zijn er mogelijkheden voor financiële ondersteuning zodat er banen behouden blijven?