Op vragen van Wakker Emmen blijkt dat de gemeente Emmen in gesprek is met een supermarktketen om voor invulling van het braakliggende terrein Abeln in Emmer-Compascuum te zorgen. Wakker Emmen vindt dat de situatie snel moet worden verbeterd. Het terrein ligt er haveloos bij en het onkruid groeit boven de hekken uit. Het college van B&W laat in een brief aan Wakker Emmen weten dat het terrein Ablen op korte termijn een beter aanzicht dient te krijgen. Voor 1 december moeten de puinresten worden opgeruimd, moet het terrein zijn geëgaliseerd en ingezaaid zijn met gras. Raadslid Ben Greevink van Wakker Emmen: “Het is natuurlijk een enorme flop dat een belangrijke locatie in het centrum van Emmer-Compascuum er verpauperd bij ligt. Het duurt veel en veel te lang. We hebben ons als Wakker Emmen diverse keren ingezet voor o.a. de toenmalige sloop, maar ook voor herontwikkeling. Indien er geen zicht is op een snelle oplossing moet de gemeente zelf de grond kopen en een plan realiseren dat op draagvlak van de bevolking kan rekenen. Er zijn genoeg goede ideeën vanuit de bevolking zelf. De maat is vol er moet actie worden ondernomen zodat het centrum in Emmer-Compascuum weer een uitnodigend geheel wordt.