Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Pascal Schrik

Persoonlijke gegevens:

Gunnar
 
Naam: Pascal Schrik
Woonplaats: Schoonebeek
Mail: schrikpascal@gmail.com
Commissies: Samenleving
   
   

Politieke drijfveer:
Als je wilt weten waar de inwoners behoefte aan hebben, moet je ze dat vragen. De initiatieven moeten daar waar mogelijk bij de inwoners liggen. Het is de hoogste tijd dat de gemeente meer ruimte maakt voor burgerkracht! De rol van de gemeente moet worden omgevormd van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.


Waar sta je voor:

Winkelcentrum Schoonebeek renoveren
Winkelen in Schoonebeek moet weer een feestje worden. Het gebied moet kleuriger en vrolijker worden aangekleed. Aanleg van terrassen en een plein voor de markt is wenselijk. Het winkelcentrum moet een gebied worden waar van alles gebeurt en inwoners en toeristen elkaar ontmoeten.
 
Behoud van lokale voorzieningen,
Zoals de bibliotheek, zwembad De Slagen, ’t Oale Gemeentehoes, basisscholen en sport- en culturele voorzieningen. Deze voorzieningen spelen in op de behoefte van de Schoonebeekers en bevorderen de leefbaarheid en saamhorigheid.
 
Een veiligere Europaweg
Het oversteken van de Europaweg is een hachelijke onderneming, doordat onoverzichtelijke oversteekplaatsen zijn aangelegd. De oversteekplaatsen zijn ook allemaal nog verschillend. De schooljeugd moet dagelijks de Europaweg oversteken voor de gymnastiekles in de sporthal. Te vaak leidt dit tot gevaarlijke verkeerssituaties.
 
Realisatie woonappartementen voor starters en senioren
in het leeggekomen Rabobankgebouw. In Schoonebeek is vooral behoefte aan woningen voor starters en senioren. Er dient naar behoefte te worden gebouwd, passend bij de samenstelling van Schoonebeek.
 
Meer soepel gedrag door de gemeente
en het aangaan van minder juridische geschillen met haar eigen burgers. De individuele burger wat vaker tegemoetkomen en de eigen redeneerwijze niet altijd voor laten gaan. Minder regelgeving en meer soepelheid betrachten.
 
Eerlijke verdeling van middelen over alle dorpen
Alle dorpen verdienen even veel aandacht en inzet, maar vooral een eerlijke verdeling van middelen. In Emmen- Centrum wordt bijna een half miljard uitgegeven, maar voor het veiliger maken van de Europaweg en het renoveren van het winkelcentrum in Schoonebeek is geen geld beschikbaar. Het contrast is te groot.
Website ontwikkeld door X-Interactive