Jan Bos

 • 60
 • Zwolle
 • [email protected]
 • Bereikbaarheid
  Openbare ruimte
  Organisatie en bedrijfsvoering
  Toezicht en handhaving
  Coördinatie de toegang
  NAM afvalwater
  Bodemdaling
  Dierenwelzijn

Politieke drijfveer:
Mijn drijfveer is een bijdrage leveren aan de gemeente die de gemeentelijke samenleving stimuleert en faciliteert. Maar wel een gemeente die sober en doelmatig met haar middelen met haar middelen omgaat en die er naar streeft de lasten voor de burgers zo laag mogelijk te houden. Ook een gemeente die in open dialoog met de burgers haar plannen opstelt en doorvoert