Raadslid Aimee van der Ham: “Bodemdaling is en blijft een serieus probleem. Wij vinden dat het onderzoek, dat door de gemeente, provincie en waterschap is uitgevoerd, zorgvuldig is gebeurd, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Wij maken ons zorgen in hoeverre woningeigenaren mogelijk grote schades aan funderingen ook zelf kunnen dragen. Wij vinden het goed om te zien dat er een vervolg wordt gegeven aan de pilot door het instellen van een servicepunt en vervolgonderzoeken op het gebied van impact, trillingen en grondwater.” 

Onlangs is in de provincie een motie aangenomen waarin de provincie ook de financiële instrumenten in beeld brengt. Dit om mogelijk schrijnende gevallen te kunnen ondersteunen. Wakker Emmen zou graag zien dat de gemeente Emmen samen optrekt met de provincie. Dit met als doel om de afweging te kunnen maken om desgewenst financiële instrumenten te kunnen inzetten.
Tijdens de Kadernota bespreking hebben de fracties PvdA, Wakker Emmen, D66, LEF!, CDA, SP en GroenLinks een motie ingediend waarin het college de opdracht heeft gekregen om zich aan te sluiten bij de provincie als het gaat om het zoeken naar financiële mogelijkheden voor gedupeerden van de bodemdaling.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek