EMMEN – CDA-wethouder Henk Jumet van Emmen onderzoekt hoe de schuldhulpverlening in Emmen verbeterd kan worden. Dat is de uitkomst van een gesprek woensdag met een afvaardiging van de gemeenteraad.
Jos van Goethem van Wakker Emmen en Ton Schoo van de Drentse Ouderen Partij hebben naar aanleiding van de vele klachten die ze hebben ontvangen, eerder deze week nog een voorstel aan alle partijen voorgelegd om extra raadsvergadering over Schuldhulp Emmen te houden. De wachtlijsten zouden te lang zijn, de kwaliteit van de hulpverlening is in diverse gevallen onder de maat en sommige cliënten voelen zich geschoffeerd door de betrokken ambtenaren. Raadsbreed is echter besloten om de klachten eerst met de wethouder door te nemen en de schrijnende gevallen direct op te lossen.  De wethouder erkent de klachten en heeft op basis daarvan besloten dat er met alle betrokken partijen gesprekken zullen plaatsvinden om tot snelle afwikkeling van de klachten te komen. Met betrekking tot het hulpverleningsproces zullen partijen bekijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Raadsleden zullen op hun beurt alle nieuw binnengekomen klachten doorspelen aan de wethouder, die in september in een vergadering van de commissie Samenleving op het onderwerp terug komt. Henk Jumelet heeft de raad beloofd uiterlijk november meer duidelijkheid te geven over de schuldhulpverlening. Bron: DvhN

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek