Emmen – De nieuwe welstandsnota van de gemeente Emmen biedt meer vrijheid voor initiatiefnemers. Gevolg is dat bouwplannen na de zomer worden getoetst aan eenvoudigere criteria, in combinatie met minder regeldruk en overheidsbemoeienis.

Wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen): ‘Het college wil ‘loslaten wat kan en regelen wat ertoe doet’. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het herstellen of versterken van de sfeer in een dorp, wijk of straat. In de concept-welstandsnota 2016 noemen we dit ‘kwalitatief herstel’. We willen hier met bewoners over nadenken.’

De concept welstandsnota 2016 ligt vanaf een dag na publicatie op de gemeentelijke pagina gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder een bezwaar indienen. Meer informatie is te vinden op gemeente.emmen.nl.

Wat is een welstandsnota?

In een welstandsnota staat op welke wijze de gemeente Emmen bouwplannen toetst in de omgeving. Bijvoorbeeld of het gebouw past in de omgeving, op afmetingen van een gebouw en of de vormgeving en kleurstelling wel passend zijn. De toetsing verschilt per welstandsniveau.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek