Wakker Emmen ziet niets in het gemeentelijk plan om de grijze en groene container eenmaal in de drie weken te gaan legen. Het college van B&W wil naast de huidige twee een extra container voor plastic inzameling. Gevolg is dat iedere container om de drie weken geleegd wordt. Wakker Emmen vreest een toename van zwerfvuil, stankoverlast en onvoldoende ruimte als gevolg het driewekelijks legen. Met name voor grotere gezinnen en mensen met een grote tuin gaat dit grote problemen opleveren. Ter compensatie wordt er wel een tweede groene container aangeboden. 


 Raadslid Gunnar Jens Bijlsma van Wakker Emmen: “Het scheiden van afval begint een beetje door te slaan. De gemeente Emmen zet dus 3 of 4 containers bij de mensen op het erf. Tevens verwacht de gemeente dat de burger aan voorscheiding gaat doen. Een aparte bak voor gft, restafval, plastic, papier en glas in iedere keuken gecombineerd met 3 of 4 containers in de tuin en ieder gezin heeft binnen korte termijn een eigen mini Area-afvalstraat. We hebben ook met verbazing het voorstel van het CDA gehoord om de grijze container eenmaal in de vier weken te gaan legen. Dit lijkt ons absoluut niet wenselijk. Een aparte container voor plastic is voor Wakker Emmen bespreekbaar mits de groene en grijze container om de twee weken geleegd worden. ”


Daarnaast worden in diverse winkelcentra van de dorpen en wijken sorteerstraten geplaatst voor o.a. glas en oud papier. Wakker Emmen vindt dat oud papier gewoon door scholen, verenigingen en kerken moet worden ingezameld en niet door Area.  

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek