De fractie van Wakker Emmen is zeer verbaasd over de berichten die even voor middernacht in diverse media verschenen. Daarin staat dat de noodopvang van Ter Apel in de gemeente Emmen komt. De gemeenteraad is hierover op geen enkele wijze geïnformeerd of betrokken en daarom wil Wakker Emmen opheldering van het college van B&W. Het college geeft aan verrast te zijn en dat er geen toezeggingen zijn gedaan, maar desondanks wil de partij wel weten of er gesproken is met het Rijk over een mogelijke overlooplocatie en hoe het kan dat de gemeente Emmen in beeld is voor een overlooplocatie. Fractievoorzitter Leo Hoogenberg: “Er is momenteel veel onrust door de berichtgeving en wij verzoeken het college om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen”.

Voor Wakker Emmen is het realiseren van een overlooplocatie van Ter Apel een brug te ver. Hoogenberg: ”Emmen is een sociale gemeente en we nemen al jarenlang onze verantwoordelijkheid. De gemeente Emmen heeft al sinds jaar en dag een AZC, huisvest statushouders, er is een voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers en Emmen biedt huisvesting voor vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente Emmen neemt daarmee verantwoordelijkheid, maar wij vinden het geen goed idee om binnen onze gemeentegrenzen een overlooplocatie te realiseren. Dit is voor ons echt een brug te ver. Het Rijk krijgt het al jaren niet voor elkaar om de asielketen fatsoenlijk en goed te regelen en nu worden gemeenten overruled door Den Haag en wordt er dwang uitgeoefend.”

Wakker Emmen is van mening dat de asielproblematiek evenredig over Nederland moet worden opgelost. Ongeveer 140 gemeenten vangen vluchtelingen op en ruim 200 gemeenten niet. Wakker Emmen is voor een goede en evenredige spreiding, zodat alle gemeenten in Nederland bijdragen aan de oplossing.

Tot slot, maakt de fractie zich zorgen over de gevolgen van de versnelde huisvesting van statushouders, omdat een woningzoekende in de toekomst nog moeilijker een woning zal kunnen vinden.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek