Commissievoorzitter Jan Dijkgraaf (GroenLinks) heeft Wakker Emmen in de commissievergadering van 12 mei 2011 het woord ontnomen. Aanleiding hiervoor is dat is dat de fractie stevige kritiek heeft geuit, tijdens de behandeling van nota corporate communicatie. Tijdens de vergadering heeft Wakker Emmen de opmerking gemaakt dat het Atalanta project een megalomaan project is. Megalomaan betekent grootheidswaanzin.  Wakker Emmen vindt dit ridicuul en dat haar mening in de raadszaal van Emmen gehoord mag worden. De kern van het betoog is dat lokale problemen en klachten van de bevolking eerst moeten worden opgelost, alvorens het college (pvda, cda, vvd) bezig zijn zichzelf te profileren in Den Haag. De behandeling van klachten, vragen en verzoeken is in de ogen van Wakker Emmen een wassenneus. Een fractie het woord ontnemen op basis van het woord megalomaan, toont aan dat Dijkgraaf ongeschikt is als voorzitter. Wakker Emmen overweegt ook om een voorstel in te dienen dat Dijkgraaf niet langer als voorzitter optreedt. Lees meer voor de gehele bijdrage waarvoor Wakker Emmen een spreekverbod heeft gekregen.

Commissiebijdrage Wakker Emmen 12 mei 2011: 
Aanleiding voor het schrijven van deze nota is om de gemeente transparant, zichtbaar en consistent te laten communiceren met de interne en de externe omgeving van de organisatie. Vele fraaie woorden staan in dit ruim 50 pagina’s tellend document. Zo wil dit college gaan luisteren naar de bevolking. Indien men hier serieus werk van wil maken kan er wellicht is worden begonnen met de signalen uit de samenleving op te pakken aangaande Atalantan. Wakker Emmen heeft grote vraagtekens bij de waarde van dit document, want communicatie is niet alleen recht praten wat krom is, maar soms ook de zaken die niet goed gaan te benoemen en de enigszins arrogante houding te laten varen. Hoezo transparant communiceren? De hele communicatie in het Atalantadossier. Het is een onomkeerbaar proces, subsidies zijn allemaal binnen en nog meer van deze onzin. Communicatie naar burgers en het omgaan met klachten, vragen, verzoeken etc. is ook een wassenneus binnen deze gemeente. Communicatie is voor de gemeente blijkbaar eenzijdig.
Dit collegebestuur lijkt de externe omgeving buiten de gemeente Emmen belangrijker te vinden dan haar eigen inwoners. Dit blijkt ook wel uit een citaat, van een wethouder, in de inleiding van deze nota. “Toen ik in het begin in Den Haag kwam en aangaf dat ik uit Emmen kwam, kon men daar geen beeld bij vormen. Het is voor mij heel lastig om mijn ideeën en plannen op tafel te krijgen, als men Emmen niet kent. Ik wil dat Emmen voor de mensen in Den Haag een gezicht krijgt.”

Voorzitter, wellicht is het voor sommige collegeleden nodig om belangrijk gevonden te worden in den Haag, Wij sluiten ook niet uit dat carrièreambities hierbij ook een rol spelen. Goede connecties in den Haag zijn nooit weg met het oog op een mogelijke burgemeesterspost. Blijkbaar worden onze collegeleden niet serieus genomen in Den Haag, maar met de megalomane ideeën en plannen is dat ook niet geheel verwonderlijk. In het plan wordt geconcludeerd dat er in de gemeente Emmen een cultuur heerst van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Gezien de grote prestige projecten van de PvdA en CDA college, is er weinig terug te zien van de mentaliteit op politiek niveau. Vanaf hier mocht de fractie verder het woord niet voeren. Indien dergelijke bijdragen en meningen niet in een raadszaal naar voren mogen worden gebracht, heeft het geen zin de discussie met de overige commissieleden verder te voeren.


De overige bijdrage, die niet naar voren mocht worden gebracht wegens het spreekverbod van voorzitter Dijkgraaf.
Bijna nergens in het land wordt gebouwd, overal moet worden bezuinigd, zijn er tekorten en moeten grote investeringen worden opgeschoven. Zo niet in Emmen. Eigenlijk geen wonder dat dit college niet echt serieus wordt genomen in den Haag. Wat Wakker Emmen betreft gaan we aan de slag met het oplossen van problemen in onze eigen gemeente, we gaan bezig met zaken die onze burgers direct aangaan en met het uitvoeren van onze gemeentelijke taken die nodig zijn. De cijfers van de Atlas voor gemeenten en de recent verschenen cijfers van waar staat je gemeente tonen aan dat er nog genoeg werk aan de winkel is. Dan de interne communicatie. Wakker Emmen heeft grote vraagtekens over de interne communicatie van en in de organisatie. Wij willen u enkele voorbeelden onder de aandacht brengen.


Als eerste de gehele schuldhulpproblematiek. In dit dossier blonk de organisatie, op z’n zachts gezegd niet uit in heldere en transparante communicatie. Met name niet naar de cliënten van schuldhulp. Deze voelden zich onheus bejegend en in sommige gevallen zelfs geschoffeerd. Daarnaast hebben we onlangs kennis kunnen nemen van het interne onderzoek van dit college naar de financiële missers aangaande de jaarrekening 2010. Uit dit onderzoek blijkt dat de interne communicatie te wensen over liet. Dan hebben we ook nog het verhaal over de geschorste ambtenaar wegens illegaal kappen. Hier is de interne communicatie kennelijk ook tekort geschoten. Ook hier is een intern onderzoek geweest waar (zo blijkt uit diverse perspublicaties) ernstige communicatieproblemen de oorzaak zijn van de missers. Dan de communicatie tussen de verschillende afdelingen. Kijken we naar het rekenkamerrapport Rundedal, dan blijkt dat ook hier veel voor verbetering vatbaar is.Wakker Emmen is van mening dat er in plaats van een communicatieplan met alle grote voornemens die erin staan, beter gekeken kan worden naar de interne cultuur van de organisatie. Zodra daar een mentaliteitsverandering heeft plaatsgevonden zal blijken dat er nog maar een communicatieplan van 4 kantjes nodig is om een standaard in te voeren.

De identiteit stralen we uit met behulp van de volgende elementen:
– communicatie (onze website, gemeentepagina, folders, inrichting gebouw e.d.)
– symbolen (het logo, de huisstijl)
– gedrag (hoe gedragen mensen zich als collega’s onderling en richting externen?)

Belangrijkste van de voornoemde 3 zaken is het gedrag. Alles draait om de uitvoering hiervan oftwel het gedrag. Als burgers bewust worden tegen gewerkt, of als er beslissingen worden genomen die door de bevolking niet worden begrepen, kunnen er nog zoveel fraaie woorden op papier worden gezet en plannen worden gemaakt, maar worden alle goede bedoelingen te niet gedaan.In het stuk wordt ook bevestigd dat gedrag de identiteit van de gemeente bepaald. Belangrijk is dat de regio zich kenmerkt door niet hoog van de toren te willen blazen. Daarnaast dient er een verhaal te worden ontwikkel die door kan worden verteld, een zogenaamde corporate story. Het huidige verhaal is dat het college de afgelopen jaren vele miljoenen heeft verspeeld aan grote prestige projecten, die veelal op niets uitliepen en dat de burger zich bar weinig serieus voelt genomen. Onze visie is dan ook om eerst eens te zorgen dat de relatie overheid burger sterk wordt verbeterd, dat de basis in onze gemeente wordt versterkt in plaats van bezig zijn met de uitstraling naar Den Haag. In het gedrag van deze organisatie en de politiek dient de burger zich begrepen te voelen, daar moet door het college aan gewerkt worden.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek