De gemeente heeft voorgesteld om de lage waterstand van De Rietplas te willen aanpakken. Dit juicht Wakker Emmen van harte toe. Maar de uitvoering hiervan is waarschijnlijk pas in 2022. Wakker Emmen maakt zich zorgen over de komende zomer en eventuele extra schade die door het lage waterpeil ontstaat. 

Daarnaast is het noodzaak dat er wat wordt gedaan aan de kwaliteit van het water zodat iedereen de komende zomer weer op een veilige manier kan genieten van het zwemmen in De Rietplas.

De lage waterstand van de Kleine en Grote Rietplas is al jaren een probleem. Beide plassen worden enkel gevoed door regenwater. Door de droogte van de afgelopen jaren – in hete zomers verdampt er meer water dan in de herfst en winter door regen weer wordt aangevuld – is het peil beduidend lager dan gewenst. Het verschil bedraagt in de zomer soms meer dan 80 centimeter. Boten lopen daardoor vast en steigers worden aangetast, omdat de houten fundering niet meer onder water staat. Honderden aanwonenden vanuit de Rietlanden en Woonparc Sandur kampen bovendien met aantasting van houten beschoeiingen, die dienen als afscheiding tussen tuinen en water. Doordat er minder tegendruk is vanwege de lage waterstand, zijn er sneller verzakkingen van tuinen.

Raadslid Dewy Leal: “Goed om te lezen dat er aandacht is bij het college voor de problemen bij de Rietplas. Toch zouden we graag zien dat de aanpak van de lage waterstand al in 2021 wordt aangepakt. Hoe sneller hoe beter! Hierdoor ontstaat er minder schade en kan er weer op een verantwoorde wijze worden gezwommen aankomende zomer”
Wethouder René van der Weide heeft tijdens de raadsvergadering van 17 december 2020 aangegeven dat de gemeente ook zorgen heeft over de lage waterstand en waterkwaliteit van De Rietplas. Daarom wil de gemeente zo snel als mogelijk de problematiek op een gedegen manier aanpakken. Voor de zomervakantie 2021 moet duidelijk zijn op welke wijze de lage waterstand het beste verholpen kan worden.

Foto: Erwin Kikkers, RTV Drenthe.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek