Wakker Emmen heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W over de situatie van het multifunctionele centrum de Hilde in Emmer-Compascuum. De Hilde verhuurt ruimtes aan verenigingen, organisaties en inwoners, maar er is onvrede ontstaan over het bestuur van het multifunctionele centrum. Aanleiding voor de ontstaande onrust zijn de  zeer forse huurverhogingen voor verenigingen en organisaties die ruimtes huren in het gebouw en persoonlijke conflicten. De huurverhogingen betreffen voor sommige verenigingen meer dan een verdubbeling van de huidige huur en dit stuit op grote weerstand in het dorp. Het gevolg is dat steeds meer verenigingen en huurders hun heil elders gaan zoeken. Wakker Emmen wijst erop dat dit een omzetdaling tot gevolg zal hebben en dat tekorten zullen gaan toenemen. Dit resulteert volgens de partij uiteindelijk in nadelige financiële gevolgen voor de gemeente Emmen. Wakker Emmen dringt er dan ook op aan bij het college van B&W dat de gemeente Emmen in deze situatie moet gaan bemiddelen in het conflict. Fractievoorzitter René van der Weide: “ We hebben het college gevraagd om op zoek te gaan naar een oplossing. De situatie betekent onvrede in het dorp, een multifunctioneel centrum die niet optimaal benut wordt en grotere tekorten voor de gemeente Emmen. Ondanks dat het stichtingsbestuur verantwoordelijk is, vinden wij dat de gemeente Emmen in deze kan bemiddelen. Dit is ook van belang voor de toekomst van het nieuwe multifunctionele centrum van Emmer-Compascuum. Het kan niet zo zijn dat er straks een prachtig nieuw gebouw staat en dat verenigingen, organisaties en inwoners er niet optimaal gebruik van maken door toedoen van het stichtingsbestuur.” Aldus René van der Weide van Wakker Emmen.

Terug naar: Nieuws / Emmer-Compascuum