De fractie van Wakker Emmen wil nadere opheldering waaraan 93.000 euro extra is uitgegeven aan kosten voor het college van burgemeester en wethouders. Uit de jaarstukken van 2010 blijkt dat er 93.000 meer is uitgegeven dan begroot. Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2010 in mei heeft de partij vragen gesteld aan het college over de extra gemaakte kosten van bijna 100.000 euro. Inmiddels is er een summiere schriftelijke reactie waaruit blijkt dat hogere wachtgelduitkeringen en afscheidkosten van de wethouder Evenhuis en Holman extra geld heeft gekost. Fractievoorzitter René van der Weide: “Het antwoord is zeer algemeen en geeft geen duidelijke specificatie aan, waaraan te veel aan uit is gegeven. Wij vinden bijna 100.000 euro extra kosten voor wachtgeld en afscheid feestjes van wethouders veel geld. Wakker Emmen wil exact weten hoeveel euro’s eraan extra wachtgeld worden betaald en hoeveel geld er met het afscheid van de twee wethouders is gemoeid. Het kan toch niet zo zijn dat we voor duizenden euro’s aan afscheidfeestjes betalen, terwijl er op essentiële basiszaken zoals o.a. sport, WMO, onderhoud openbaar gebied bezuinigd is.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek