SCHOONEBEEK – De fractie van Wakker Emmen wil dat het college het door het dorp zelf opgestelde centrumplan mede helpt tot uitvoering te brengen.
De ‘Werkgroep Centrum Schoonebeek’ heeft samen met de lokale ondernemers en inwoners een plan opgesteld om het centrum/winkelgebied te vernieuwen. Zaterdag 18 juni zijn de plannen gepresenteerd aan de inwoners van Schoonebeek. De plannen kunnen op veel bijval van de inwoners rekenen.

“Het centrum van Schoonebeek is verouderd en dit leidt onder andere tot steeds meer leegstand. Daarnaast is de oversteek van de Europaweg in het centrum een gevaarlijke onderneming. Om de leefbaarheid en vitaliteit in het dorp in stand te houden moet er snel iets gebeuren”, aldus raadslid Pascal Schrik. Met het actieplan ‘Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken’ zijn er financiële middelen beschikbaar om de plannen te kunnen ondersteunen. Wakker Emmen roept het college op om de goede plannen te ondersteunen. Laat het vele goede werk door ondernemers en inwoners niet verloren gaan!

Concreet hebben wij de volgende vragen aan het college:
1. Wat heeft het college de afgelopen periode gedaan om de werkgroep te faciliteren en te zorgen dat er plannen voor het centrum van Schoonebeek tot stand komen?
2. Heeft het college kennis genomen van het ontwerp van de werkgroep en wat is de mening van het college hierover?
3. Is het college het met Wakker Emmen eens, dat het ontwerp een goede basis vormt voor de uitvoering van de centrumvernieuwing in Schoonebeek? Wakker Emmen ziet graag dat er vaart wordt gemaakt met de plannen. De positieve energie in het dorp moet niet verloren gaan, doordat er te lang wordt gedaan om tot uitvoering over te gaan. 
4. Is het college voornemens om middelen uit het fonds Dorpen en Wijken in te zetten voor Schoonebeek?