Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 25 april 2023, stelde raadslid Karien Velzing een rondvraag aan burgemeester Van Oosterhout over hoe hij omgaat met de nieuwe wetgeving. Deze wetgeving is ingegaan op 1 april 2023 en lijkt gevolgen te hebben voor onder andere kringloopwinkels, welke vaak kleinschalige initiatieven zijn gerund door vrijwilligers. Doordat in het land gemeenten verschillend omgaan met de nieuwe wetgeving, hebben inwoners hier zorgen, angst en onzekerheid over. De burgemeester kon in zijn antwoord geruststellend uitleggen hoe in Emmen wordt omgegaan met deze wetgeving. Er wordt een scan uitgevoerd op bedrijven die onder deze wetgeving vallen. Omdat de wetgeving als doel heeft om heling, witwassen en vermogensdelicten tegen te gaan, wordt gekeken of er per bedrijf dieper moet worden gekeken. Voor de in de vragen van Wakker Emmen genoemde partijen geldt dit niet. Hiermee kunnen deze inwoners gerust worden gesteld en kunnen zij hun werk voortzetten zonder omvangrijke administratieve last.

“Voorzitter,

Met ingang van 1 april 2023 een wet aangepast die de “bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten” moet verbeteren. Deze wijzigingen houden in dat alle opkopers en handelaren zoals kringlooporganisaties verplicht worden om een digitaal opkopersregister in te richten. Dat betekent dat tweedehands goederen en de personen die deze goederen aanbieden, moeten worden geregistreerd.

Het lijkt geen ijzeren wet te zijn, maar een hulpmiddel. Gemeenten mogen zelf kiezen of en hoe ze kringloopwinkels controleren en/of handhaven.
De invoering van deze nieuwe regels zorgt voor onzekerheid, angst en frustratie bij kringloopwinkels, die veelal belangeloos worden gerund door vrijwilligers. Zij hebben niet als doel om winst te maken, maar vaak een sociaal maatschappelijke functie. Denk aan kringloopwinkels waar mensen via de participatiestelsel vrijwilligers werk doen of een initiatief bij een kerk of buurtgebouw. Deze mensen hebben vermoedelijk ook niet de capaciteit en of de middelen om hiermee bezig te zijn.

Er zijn voorbeelden in het land van overijverige handhavers (Den Haag), maar ook burgemeesters die zeggen niet te gaan/willen handhaven (Groningen).
Kan de burgemeester aangeven hoe hij met deze nieuwe wetgeving omgaat en waarom? Wij vinden het onwenselijk dat kringloopwinkels met deze verplichting opgezadeld worden.   
Graag een reactie van de burgemeester.” 

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek