Nieuw-Schoonebeek – Wakker Emmen vroeg dinsdagavond tijdens de commissievergadering aandacht voor een gemeentebrede oplossing voor roekenoverlast.
De fractie stelde vragen naar aanleiding van de problemen die inwoners van Nieuw-Schoonebeek ervaren met de vogels. Rondom de kerk, de begraafplaats en het aangrenzende bosje is een geliefd plekje voor de gevleugelde lastpakken. Elk jaar worden er meer nesten gebouwd en telkens komen er meer roeken bij. Naast de vogelpoep, zorgen ze voor veel geluidsoverlast tijdens zonsopgang.Volgens fractielid Pascal Schrik kan de gemeente momenteel weinig doen, omdat er eerst een ontheffing voor het verjagen van de roeken moet worden aangevraagd. Dat verzoek legde hij dinsdagavond bij het college neer. ‘Wellicht spelen deze problemen op meer plekken in de gemeente en is het verstandig om dit breed op te pakken. Wethouder René van der Weide zegde toe hier werk van te maken. Bron: emmen.nu