In 2019 heeft Raadslid Karien Velzing namens de fractie van Wakker Emmen een motie ingediend waarin het college gevraagd is om in gesprek te gaan met het voortgezet onderwijs in Emmen en te onderzoeken of het mogelijk is om jaarlijks reanimatiecursussen voor alle leerlingen binnen het voortgezet onderwijs te organiseren. 

Onlangs is in de 2e kamer een motie aangenomen met betrekking tot EHBO op middelbare scholen. Het kabinet dient een verkenning uit te voeren in samenwerking met het Rode Kruis en verschillende onderwijspartijen, zoals de VO-raad en docentenvakgroepen, om te bezien op welke manier EHBO-kennis en vaardigheden op korte termijn het beste overgebracht kan worden binnen het voortgezet onderwijs.

EHBO-kennis en vaardigheden van jongeren helpt om snel in te kunnen grijpen in noodsituaties en hierdoor kunnen levens gered worden. Op dit moment blijft de EHBO-kennis en vaardigheden in Nederland achter omdat en er nu geen natuurlijk moment is dat deze vaardigheden worden opgedaan. Het is belangrijk dat kinderen weten wat ze moeten doen als iemand bijvoorbeeld flauw valt of een hartstilstand heeft.

Naar aankleding hiervan heeft Wakker Emmen wederom aan het college gevraagd of zij aanknopingspunten ziet om dit belangrijke onderwerp nogmaals te bespreken met het onderwijs. Wethouder Kleine heeft aangegeven de uitkomsten van de verkenning met interesse af te wachten en op basis hiervan eventuele vervolg acties in te zetten. 

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek