Onze fractie heeft ingestemd om te investeren in het verbeteren van de entreezone van het Rensenpark en daarmee een multifunctioneel gebouw te creëren voor kunst en cultuur. Hiermee blijven de unieke kelders van het biochron intact en wordt het Rensenpark beter verbonden met het centrum. In financieel moeilijke tijden is dit een kans die voorbij komt. 

Door de sloop wordt er fors bespaard op onderhoud en beheer van de huidige oude gebouwen en dit geld kan worden benut voor de verbouwing. Het CBK verplaatsen van Noordbarge naar het Rensenpark betekent dat de huur niet bij een private partij terecht komt, maar bij de gemeente. Dit geld kan ook worden ingezet voor de verbouwing. Het restant vergt een investering van 40.000 euro per jaar. Dit bedrag wordt waarschijnlijk nog fors lager aangezien de provincie ook financieel wil bijdragen aan de verfraaiing van de entreezone van het Rensenpark.

Wat is het plan? Slopen van de bovenbouw van het Biochron en de kelder opnieuw inrichten voor huurders. Tevens wordt de entreezone van het Rensenpark sterk verbeterd door een veel betere verbinding tussen het park en het centrum.

Fractievoorzitter Aimée van der Ham: “Deze kans komt niet alle dagen voorbij. Het is een enorme verbetering voor het Rensenpark en kan voor 80% worden gedekt uit bestaand geld. Wij willen geen procedurele en technische discussie, maar heldere afspraken maken met het college. We stellen nu de dekking vast en het college legt het plan nog eens voor aan de gemeenteraad. Er gaan geen zaken gebeuren die de raad niet wil en het is bijzonder teleurstellend dat dit door de oppositie in Emmen wordt aangegrepen om tegen de begroting te stemmen.”

Van der Ham:” In tijden van schaarste moet je goed afwegen of investeringen ook echt nodig zijn en of ze proportioneel zijn. Een last van 40.000 euro en mogelijk zicht op nog minder vanwege de provinciale bijdrage is een beperkte investering waarbij meerdere doelen in eenmaal worden bereikt. Een kans die zich nu voordoet en die we moeten aangrijpen en geen onderdeel moeten laten worden van een politiek spel. Nu slopen en de toekomst open laten zonder te weten waar we naartoe willen is onwenselijk. Wakker Emmen wil niet dat na de sloop er kostbare tijd verloren gaat en de entreezone als een bouwput erbij komt te liggen. Slopen en zo snel mogelijk het nieuwe plan uitvoeren. Het Rensenpark verdient geen bouwput, maar een park waar onze inwoners zich thuis voelen.”

Foto: DvhN.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek