EMMEN – Wakker Emmen is van mening dat de opvang voor asielzoekers in de gemeente Emmen niet uitgebreid moet worden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aan de gemeente Emmen gevraagd extra asielzoekers op te vangen. Het gaat om circa 400 tot 600 mensen op de huidige locatie nabij Wilhelmsoord aan de Nieuw- Amsterdamsestraat.

Emmen neemt verantwoordelijkheid
Wakker Emmen is van mening dat Emmen op het gebied van asielzoekersopvang voldoende opvang heeft geregeld. Structureel is er plek voor 600 mensen en jaarlijks zorgt de gemeente ook nog voor huisvesting van statushouders. Daarnaast wordt in de gehele Noord- Oostelijke regio al heel veel opvang geboden. Wakker Emmen vindt dat de spreiding van asielzoekers beter over het land moet worden verdeeld. “Natuurlijk kunnen mensen niet op straat komen te staan, maar wij vinden dat het COA aan spreiding moet doen”. Aldus fractievoorzitter Gunnar- Jens Bijlsma.

Betere spreiding van de opvang
‘’Als men bekijkt hoeveel opvanglocaties er in onze regio bestaan en nog gaan komen, en dit vergelijkt met andere delen van Nederland, is er sprake van een duidelijke scheefgroei. Drenthe kent al meer opvanglocaties dan Zeeland,  Noord- Holland en Zuid- Holland tezamen. Wakker Emmen vindt dat het COA moet zorgen voor een betere spreiding van opvanglocaties, voordat ze naar regio’s gaan kijken waar al voldoende asielzoekers worden opgevangen.’’

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek