In de commissievergadering Samenleving van deze maand was een onderwerp geagendeerd door de PvdA met de vraag hoe andere partijen tegenover het idee staan om meer vluchtelingen in de gemeente Emmen op te gaan vangen. Lees hieronder de bijdrage van Wakker Emmen in deze:

Voorzitter,

Wakker Emmen vindt dat elke gemeente een humanitaire plicht heeft om asielzoekers op te vangen. Wij vinden echter dat met onze 500 plaatsen de gemeente Emmen ruimschoots aan deze plicht voldoet. De PvdA vergeleek onze opvang in de gemeente Emmen met die in omringende gemeentes, maar laten we deze vergelijking breder trekken. Als wij onze regio Drenthe afzetten tegen de provincies Noord- Holland, Zuid- Holland, Zeeland en Flevoland afzetten, daar zijn enkel zeven opvanglocaties. Ter vergelijking zullen er in de regio Drenthe eind dit jaar al meer dan zeven opvanglocaties zijn, waarmee onze regio al ruim aan haar plicht voldoet als het aankomt op het faciliteren van asielzoekers.

Als dan onze gemeente wordt vergeleken met andere gemeentes in onze regio en vervolgens wordt gesteld dat wij meer moeten opvangen, dat noemt Wakker Emmen selectief shoppen. Wij stellen dat het landelijk beter geregeld en verdeeld moet worden. Gekeken naar de wijze waarop de PvdA redeneert, dat zou betekenen dat als in bijvoorbeeld Klijndijk een opvanglocatie voor 2000 asielzoekers komt, wat is dan de volgende stap? Zou dat direct betekenen dat wij er 2500 of 3000 moeten gaan opvangen?

Wakker Emmen denkt dat wij met de 500 asielzoekers, waarbij we al richting de 600 gaan, dat wij daarmee aan onze humanitaire plicht in de gemeente Emmen voldoen. 

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek