Vanmorgen voorafgaand aan de raadsvergadering voor de kadernota was een groep boeren naar het gemeentehuis gekomen om hun ongenoegen over de kabinetsplannen te uiten. Fractievoorzitter Leo Hoogenberg: “Wakker Emmen kan zich de verbijstering van veel boeren goed voorstellen. Het is een weerbarstig en lastig dossier. Enerzijds willen we dat het land van het slot gaat en dat gebouwd kan worden en dat bedrijven kunnen uitbreiden, anderzijds vinden de gevolgen voor de agrarische sector niet in verhouding staan. Een sector wordt onevenredig hard geraakt.”

De partijen VVD, CDA, PVV en FVD dienden daarop een motie Vreemd aan de Orde van de Dag in met als titel “We Steunen Onze Boeren”. Na een kleine tekstuele aanpassing van de motie, werd deze door de raad aangenomen, Wakker Emmen stemde daar dan ook voor. Hiermee laat de gemeenteraad zien dat er waardering is voor onze boeren. Het kan niet zo zijn dat agrarische ondernemers zonder overleg gedwongen kunnen worden hun bedrijf te beĆ«indigen of te verplaatsen. Wethouder Pascal Schrik zegt toe met deze boodschap richting de provincie en de betrokken ministeries te zullen gaan.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek