De fractie van Wakker Emmen heeft tijdens de raadsvergadering, de ‘motie bodemdaling’ gesteund. De motie, ingediend door LEF! en SP, roept het college op om het onderzoek over bodemdaling in het gebied Nieuw-Amsterdam/Veenoord snel  te starten en om de problemen daarna aan te pakken.

Namens de fractie van Wakker Emmen benadrukte raadslid Marcel Poelman het belang van de motie betreffende bodemdaling. Raadslid Marcel Poelman: “Onze inwoners moeten zich veilig kunnen voelen in onze gemeente. Als gevolg van bodemdaling, die de laatste twee jaar fors is toegenomen, hebben inwoners uit Nieuw Amsterdam/Veenoord en omgeving te maken met verzakkingen, scheurvorming in muren en zelf geknapte gasleidingen. Wakker Emmen is zich bewust van het belang van gedegen onderzoek naar bodemdaling. De motie is daarom erg belangrijk te noemen en wordt door Wakker Emmen gesteund.’’

Wethouder René van der Weide heeft aangegeven zich achter de motie te scharen en deze al grotendeels in werking te hebben gezet. Overigens sprak de voltallige raad haar steun uit over de motie betreffende bodemdaling. Hiermee laat de raad en het college zien dat er aandacht is voor de problematiek en naast onze inwoners te staan.