Als Wakker Emmen hebben wij in de gecombineerde commissievergadering van deze maand vragen gesteld rondom de sitautie van thuiszittende scholieren in de gemeente Emmen. Onze fractie is van mening dat elke scholier die leerplichtig is naar school moet, en daarom vroegen wij de wethouder om in te zetten op nóg minder thuiszittende scholieren. Lees hieronder onze vragen:

Voorzitter,

Wij hebben een vraag betreffende thuiszittende scholieren in de gemeente Emmen. Eind vorig jaar zagen we in een uitzending van ZEMBLA hoe problematische situaties kunnen ontstaan met leerlingen die, terwijl ze leerplichtig zijn en de wet Passend Onderwijs is ingevoerd, toch thuis blijven zitten en geen onderwijs volgen. In de gemeente Emmen zien we dat afgelopen jaar het aantal thuiszitters is gedaald van 21 naar 15, maar desalniettemin is elke thuiszitter er een teveel.

Naar aanleiding hiervan hebben wij als Wakker Emmen de volgende vragen:

1. Is de wethouder op de hoogte van de situatie betreffende thuiszitters in de gemeente Emmen?
2. Wat gaat de wethouder eraan doen om alle thuiszittende kinderen in de gemeente naar school te krijgen?

Tot zover, voorzitter.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek