Wakker Emmen ziet een hernieuwd tekort aan huisartsen in de gemeente. Het tekort heeft een patiëntenstop tot gevolg in Emmen en Barger-Compascuum, waar een digitaal experiment loopt. 

Raadslid Karien Velzing bracht dit belangrijke onderwerp opnieuw voor het voetlicht tijdens de commissievergadering. Velzing vroeg de wethouder naar de mogelijkheden om actie te ondernemen? In het project ‘Zorg voor de Regio’ kregen streekziekenhuizen andere taken, met een belangrijke rol voor huisartsen om de zorg en veiligheid te waarborgen. Welke gevolgen heeft het huisartsentekort? Welke structurele oplossing is hiervoor denkbaar?

Wethouder Wanders deelt de zorgen over de huisartsenzorg- en andere eerstelijnszorg. De grootste verzekeraar heeft echter geen meldingen ontvangen van mensen die geen huisarts kunnen vinden. In Emmen is het geen absoluut probleem, aldus de wethouder. Afgezien van wat vertraging in sommige postcodegebieden worden nog steeds nieuwe patiënten aangenomen.

In het Actieplan Zorglandschap heeft ProScope de toekomstige ontwikkelingen geanalyseerd in de eerstelijnszorg, wat het college samen met huisartsen en zorgverzekeraars aan het vertalen is naar een uitvoeringsplan met gerichte aanbevelingen. Die moeten leiden tot een structurelere oplossing voor het huisartsentekort. Er zitten heel veel complicaties bij, zoals waarnemers die alleen parttime werken en patiënten op naam. De oprichting van de lokale HBO-V-opleiding maakt onderdeel van deze samenwerking. 
Bij Zorg voor de Regio, gericht op instandhouding van de acute complexe zorg in Drenthe, waren huisartsen nauw betrokken. Alles staat of valt met capaciteit, dus ook dit vergt om structurele oplossingen. De gemeente is niet
eerstverantwoordelijke partij, maar het college erkent wel het grote maatschappelijke belang hierbij.