In de commissievergadering Samenleving van mei 2017 heeft ons raadslid Sandro Slijepcevic vragen gesteld aan het college over de verplaatsing van een GGD consultatiebureau uit Zwartemeer, waardoor mensen uit het dorp genoodzaakt zijn om naar een ander dorp te moeten voor een bezoek. Lees hieronder onze vragen:

Voorzitter,

Onze fractie heeft vernomen dat het GGD consultatiebureau in Zwartemeer zal vertrekken uit het dorp. Als Wakker Emmen zijn wij bezorgd over deze ontwikkeling, en hebben wij daarom de volgende vragen hierover.

1. Kan de wethouder toelichten waarom het bureau uit het dorp vertrekt?
2. Is de wethouder, net zoals onze fractie, van mening dat een vertrek van het bureau ongunstig is voor het voorzieningenpeil in het dorp en dat deze trend, indien mogelijk, tegengegaan moet worden?
3. Is de wethouder bereid om met de GGD om tafel te gaan en opties te verkennen om de voorziening toch in het dorp te behouden, mogelijk in een andere vorm zoals een dependance.

Tot zover, voorzitter.

De wethouder heeft aangegeven uit te zoeken hoeveel het zou kosten om het bureau open te houden en heeft toegezegd een bredere discussie te willen voeren over het voorzieningenpeil in alle kernen van de gemeente Emmen. Echter is de wethouder in principe niet voornemens om het bureau open te willen houden.