EMMEN – Naar aanleiding van het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot plaatsing c.q. huisvesting van overlast gevende personen in De Boerderij, en de daarop ontstane onrust in de wijken Waanderveld en Delftlanden, heeft de fractie van Wakker Emmen schriftelijke vragen ingediend.

Fractievoorzitter Henk Bos: “Wakker Emmen wil graag antwoorden hebben op vragen over onder andere de procedure, de wijze van communicatie en de ontheffing op het bestemmingsplan. Ook zijn er vragen gesteld over de beoogde doelgroep die in het pand gaan bewonen en de begeleiding daarvan. Verder wenst Wakker Emmen een antwoord op het gegeven dat er al voor het besluit van het college bouwactiviteiten zijn opgestart en dat daar niet op is gehandhaafd.” 

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek