KLAZIENAVEEN – Wakker Emmen wil dat het college van B&W het onderhoud van speeltuinen c.q. speelvoorzieningen goed gaat bekijken. Vorig jaar is er bijna 400.000 euro extra beschikbaar gesteld voor het aanleggen van speeltuinen c.q. het vervangen van speelvoorzieningen. Wakker Emmen vindt dat ook het onderhoud van bestaande speeltuinen en speelvoorzieningen in orde moet zijn. De gemeente Emmen heeft wel extra geld beschikbaar gesteld, maar klaarblijkelijk  is dit geld nog niet effectief ingezet.

Raadslid Henk Bos van Wakker Emmen: “De basis moet in orde zijn en daarom is er 400.000 euro extra geld beschikbaar gesteld voor speeltuinen c.q. speelvoorzieningen. Wij gaan het college van B&W bevragen op welke wijze dit geld besteed is en op welke wijze er geld beschikbaar kan komen voor gemeentebreed onderhoud. Want het blijkt dat deze problematiek ook in andere dorpen en wijken speelt.”

Raadslid Henk Bos zal dan ook in de komende vergaderingen het college om antwoorden vragen over het gevoerde beleid en met name op de uitvoering van het beleid.