Buurt- en dorpshuizen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de samenleving. In Emmen hebben de wijken Emmerhout en de Rietlanden op dit moment echter geen eigen buurthuis. Daarom vroeg Wakker Emmen gezamenlijk met 50+, PvdA en de VVD door middel van een motie aan het college om te onderzoeken of ook in deze wijken een buurthuis kan komen. 

Tijdens de begrotingsvergadering van maandag 7 november lichtte fractievoorzitter Leo Hoogenberg dit toe:
“Naast sportverenigingen zijn ook buurthuizen en wijkcentra zo belangrijk voor de leefbaarheid. De afgelopen periode is er op dit gebied veel gebeurd … We zien echter ook twee grote wijken die geen wijkcentrum hebben, namelijk de Rietlanden en Emmerhout. Wakker Emmen vindt dit een merkwaardige situatie en daarom dienen wij een motie in waarin we vragen om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een wijkcentrum”
Nadat de motie tijdens het tweede deel van de begrotingsvergadering op 10 november in stemming werd gebracht is hij unaniem aangenomen.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek