De kogel is eindelijk door de kerk. De bouw van een nieuwe sporthal in het centrum van Emmer-Compascuum kan nu echt beginnen. In 2016 is op initiatief van Wakker Emmen het proces voor de bouw van een nieuwe sporthal gestart. Donderdagavond hebben de coalitiepartijen Wakker Emmen, PvdA en het CDA akkoord gegeven voor het benodigde budget.  

Het bedrag van 5,7 miljoen euro voor de bouw van de nieuwe sporthal is hoger dan eerst geraamd. Door stijging van de bouwkosten, energieneutraal bouwen en door te streven naar kwaliteit op deze bijzondere locatie valt het bedrag hoger uit. Wakker Emmen gaat voor kwaliteit en dit project zal beeldbepalend zijn voor het centrum van Emmer-Compascuum voor de komende 40 jaar. Dit kunnen we maar eenmaal goed doen. Jaarlijks kost dit de gemeente 77.000 euro extra. Geld dat Wakker Emmen vindt te verantwoorden op een begroting van 420 miljoen euro. Wij willen geen uitgekleed plan, maar gaan voor kwaliteit. Dit hebben we ook gedaan in Nieuw-Amsterdam, Erica, Schoonebeek en bij het Raadhuisplein. Wakker Emmen vindt dat het proces richting de gemeenteraad rondom dit project niet goed is geweest, maar dat mag er niet voor zorgen dat het plan niet door gaat.

Een prachtig plan dat op een braakliggend prominente plek in Emmer-Compascuum een hele mooie invulling gaat geven in het centrum van het dorp en daarmee ook echt kwaliteit toevoegt aan het dorp. Het draait hier niet alleen om de bouw van de sporthal. Dit is grofweg 2/3 van het plan. De andere 1/3 van het plan gaat ervoor zorgen dat de aanblik van het Hoofdkanaal echt gaat veranderen en dat het centrum een facelift krijgt. Wij verwachten dat door de nieuwbouw van de woningen met eventueel winkels dit een vliegwiel zal zijn voor andere centrumontwikkelingen in Emmer-Compascuum. Het is niet alleen de bouw van een sporthal, maar ook een belangrijke impuls voor het centrum van Emmer-Compascuum. Wakker Emmen vindt het belangrijk dat we blijven investeren in onze buitendorpen. Dit is essentieel om de voorzieningen en leefbaarheid op peil te houden.

Raadslid Roelof Woltman: “Eindelijk centrumvernieuwing in Emmer-Compascuum. Hier heeft het dorp jaren naar uitgekeken. Het is positief dat de gemeente samen met bewoners en de EOP het voortouw heeft gepakt om deze locatie te ontwikkelen. Eerst de aankoop van de grond en vervolgens de planontwikkeling.  Na de sloop van pand Losa en de nieuwbouw van de Aldi, een belangrijke volgende stap in de centrumontwikkeling van Emmer-Compascuum. Hierdoor wordt de voormalige locatie Abeln eindelijk opnieuw ingericht. Hiermee verdwijnt een ‘rotte kies’ in het dorp die al jaren braak ligt. Wat ons betreft is dit de goede invulling van het centrum en krijgt Emmer-Compascuum wat ze na al die jaren verdiend. Hierdoor kunnen de vele inwoners van Emmer-Compascuum de komende decennia weer met veel plezier sporten in een prachtige nieuwe sportaccommodatie’’.

Terug naar: Nieuws / Emmer-Compascuum