Het zomerreces is voorbij en de eerste commissievergaderingen zijn al weer geweest. De fractie van Wakker Emmen is met enthousiasme van start gegaan door in de commissie Samenleving over drie verschillende onderwerpen rondvragen te stellen:

  • Hoe staat het met De Toegang?
  • Kunnen we meer uitleg krijgen over het beleid van wassen en strijken binnen de W.M.O.?
  • Wat weet het college over de Green Deal Sportvelden?

Raadslid Dewy Leal heeft vragen gesteld over het bestuurlijk koersplan 2019-2023 voor het openbaar onderwijs in Emmen. Voor Wakker Emmen is het een koersplan met nogal wat mooie woorden en teksten, maar het had best wat concreter gemogen. Zij wees de wethouder onder andere op de genoemde kwaliteit en vroeg hoe deze wordt gemeten. Zij vroeg wethouder Wanders ook om informatie over zittenblijvers, thuiszitters, voorscholen, lerarentekort en de samenwerking met de gemeente Borger Odoorn. Gezamenlijk met alle partijen is besloten om het koersplan naar de raad te sturen. Tijdens de raadsvergadering stemmen de raadleden over het plan, zonder dat het nog eens uitgebreid behandeld wordt.

Raadslid Karien Velzing liet weten blij te zijn dat voor de huidige cliƫnten het beleid over wassen en strijken hetzelfde blijft. Wel wilde zij van wethouder Rink weten wat de financiƫle gevolgen zijn van het nieuwe systeem, of er contact is geweest met de adviesraden en met name hoe het in de praktijk eruit gaat zien. De wethouder gaf goed uitleg en is ervan overtuigd dat dit qua kosten gunstig is. Hij moest alleen het antwoord schuldig blijven over hoe het ophalen en terugbrengen van de was er daadwerkelijk uit komt te zien.

Raadslid Pascal Schrik wilde van het college weten of zij bekend is met de Green Deal Sportvelden en hoe de gemeente Emmen hiermee omgaat. Het doel hiervan is dat met ingang van het jaar 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer worden gebruikt op sportvelden behalve in die situaties waarin dat strikt noodzakelijk is. Helaas was wethouder Van Der Weide niet aanwezig, hij zal schriftelijk op de vragen terugkomen.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek