EMMER-COMPASCUUM – De fractie van Wakker Emmen is blij dat er eindelijk stappen gezet gaan worden om nieuwbouw van sporthal De Klabbe in Emmer-Compascuum te verwezenlijken. De fracties van Wakker Emmen, PvdA en CDA hebben bij de behandeling van de Kadernota 2017 een motie ingediend die het college van B&W oproept nieuwbouw te gaan plegen. Deze motie is met een meerderheid aangenomen, waarmee nieuwbouw er eindelijk gaat komen. Dit betekent ook dat er eindelijk duidelijkheid gaat komen richting het dorp Emmer-Compascuum, en dat er een uitstekende oplossing is gevonden.
 
Raadslid Roelof Woltman: “Nieuwbouw van sporthal De Klabbe is een grote winst voor Emmer-Compascuum. De oude sporthal was ernstig toe aan vernieuwing, en door nieuwbouw te plegen hebben we daarmee Emmer-Compascuum op sportief gebied een enorme impuls gegeven waarmee ze een tijd vooruit kunnen. 

Terug naar: Nieuws / Emmer-Compascuum