De gemeente Emmen heeft op dit moment geen enkele kavel voor nieuwbouw meer beschikbaar en de vraag is nog altijd groot. Daarom wordt op negen verschillende locaties onderzoek gedaan naar het toevoegen van nieuwe kavels of andere woningbouwmogelijkheden. Het gaat om de Broekweg in Klazienaveen, de Ringlaan in Nieuw-Amsterdam, De Waide in Nieuw-Schoonebeek, De Pienhoek in Schoonebeek, de Trumanstraat in Veenoord, de Ir. Biewengaweg in Weiteveen, de Rietgors in de wijk Rietlanden, de Veenkampen in Emmen centrum Oost en Delftlanden. In totaal gaat het om twee- tot vierhonderd woningen.

Jisse Otter, wethouder wonen: “De vraag naar woningen en kavels is groot, ook in onze gemeente. Door extra woningbouwmogelijkheden toe te voegen, zorgen we voor doorstroming op de woningmarkt, waardoor er meer kansen zijn voor bijvoorbeeld starters. Ook bieden we hiermee mensen die graag nieuw willen bouwen in hun eigen dorp of wijk deze mogelijkheid.”

Wakker Emmen wil dat er weer meer bouwgrond ontwikkeld wordt. We zijn van mening dat de kwaliteit en leefbaarheid hoog moet worden gehouden in onze dorpen en wijken. De gemeente moet het als een prioriteit maken om nieuwe bouwkavels aan te leveren in alle dorpen en wijken. Het bijbouwen van een aanzienlijk aantal betaalbare woningen moet starters, gezinnen, studenten en ouderen de mogelijkheid geven een plek te vinden binnen onze gemeente. Iedereen moet oud kunnen worden in zijn of haar eigen dorp en wijk. Om dit te kunnen realiseren is tijdens de gemeenteraad van juni door Wakker Emmen, PvdA, CDA en D66 een motie ingediend. Er mag wel een tandje bij wat betreft het sneller afwikkelen van woningbouwinitiatieven en het creëren van meer gemeentelijke woningbouwkavels. De motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen

Het college heeft daarna verschillende locaties geïnventariseerd, waarbij de negen genoemde locaties het meest kansrijk en het snelst te realiseren zijn. Er wordt nu gestart met vervolgonderzoek, waarna definitief wordt bepaald of op al deze locaties nieuwbouw kan komen. Om hoeveel en wat voor soort kavels het per locatie gaat, moet nog worden bepaald. Omwonenden worden bij al deze vervolgstappen betrokken. Voor de meeste locaties is een bestemmingsplan wijziging nodig. De verwachting is dat de kavels over één tot twee jaar in de verkoop kunnen.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek