Hendrikus Velzing van Wakker Emmen stelt artikel 38 vragen over het inhuren van externe adviseurs. Volgens hem is er in de afgelopen jaren voor meer dan 10 miljoen besparingen doorgevoerd op het inhuren van externe adviseurs. Naast het feit dat hij erg blij is met de inspanningen van het College van B&W om dergelijke besparingen door te voeren op de interne bedrijfsvoering, wil Velzing graag weten wat de gevolgen daarvan zijn.

Velzing is benieuwd of de gemeente Emmen nu wel instaat is om de kwaliteit te leveren die van haar mag worden verwacht? Dat was tenslotte de afgelopen jaren juist de reden om externe deskundigheid in te huren. Daarnaast wil Velzing ook graag weten of de huidige kosten van ingehuurd personeel binnen de wettelijke Balkenende norm ligt. Het gaat volgens Velzing om alle aspecten die te maken hebben met het inhuren van externe adviseurs, waardoor een totaal beeld ontstaat van de meerwaarde die het heeft voor de inwoners van de gemeente Emmen

Velzing kijkt naar eigen zeggen namens Wakker Emmen met veel belangstelling uit naar de beantwoording van zijn vragen omdat hij graag wil zien of dit soort bezuinigingsmaatregelen in de toekomst ook nog mogelijk zijn.Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Velzing en bij dit document: https://www.wakkeremmen.nl//documents/Artikel_38_Inhuren_derden.pdf

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek