De gemeente Emmen geeft in 2010 circa € 31 miljoen meer uit dan er aan inkomsten worden ontvangen.

Overzicht: (bedragen x €1.000 euro)   
De totale uitgaven van de gemeente Emmen over 2010 bedragen: 392.046
De totale inkomsten van de gemeente Emmen over 2010 bedragen: 360.300
Het tekort bedraagt dan (‘resultaat vóór bestemming’):  31.746

Met andere woorden Emmen geeft 8,1% meer uit dan het binnenkrijgt. De argumentatie van het college van B&W is dat (citaat persbericht 21 april ’11);”Op basis van de tussentijds gewijzigde begroting 2010 werd nog rekening gehouden met een tekort van € 6 miljoen. De grootste tegenvallers werden veroorzaakt door het grotere beroep wat gedaan werd op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Werk- en Bijstand.”(einde citaat.) Deze argumentatie snijdt volgens Wakker Emmen “geen hout”, daar bijvoorbeeld de overschrijdingen die door meer beroep te doen op de Wet Werk- en Bijstand, voor een groot deel wordt afgedekt vanuit een eenmalige uitkering vanuit Den Haag. Wakker Emmen vindt dan ook dat er door het college meer specifiek dient te worden aangegeven wat er met de overschrijding van € 31 miljoen ten opzichte van de begroting 2010, is gerealiseerd. Vanuit de Auditcommissie heeft Wakker Emmen begrepen dat deze vraag ook aan het College van B&W zal worden gesteld. Wij houden u via onze site op de hoogte