EMMER COMPASCUUM – Wakker Emmen heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de nalatigheid om de woningwet te handhaven in het centrum van Emmer Compascuum. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving van de gemeente Emmen, betoogt Wakker Emmen dat de gemeente wel degelijk juridische mogelijkheden heeft om de verpaupering in het centrum van Emmer-Compascuum aan te pakken.

Fractievoorzitter RenĂ© van der Weide van Wakker Emmen: ‘Door middel van de woningwet en de bouwverordening van de gemeente Emmen, kan het college eigenaren dwingen de panden te renoveren, af te breken dan wel op te ruimen. De eigenaar moet zorg dragen dat het pand namelijk in die staat wordt gehouden waarvoor de vergunning is verleend en dat er geen gevaar kan optreden voor gezondheid en veiligheid van de leefomgeving. Wij willen van het college weten waarom over het toepassen van de woningwet met geen enkel woord is gerept danwel of deze wettige mogelijkheden ook door het college zijn onderzocht. Deze situatie is voor ons onacceptabel’. De partij is ondertussen een handtekeningenactie begonnen om de gemeente te overtuigen van de ernst van de zaak. Via www.helpemmercompascuum.nl kunnen mensen de petitie onderteken. Wakker Emmen is zelf tevens een aantal dagen actief in het dorp om handtekeningen te verzamelen.

John Eshuis, juridisch adviseur uit Almelo gespecialiseerd op het gebied van administratief recht, heeft naar aanleiding van het SBS-programma Hart van Nederland waarin Van Der Weide over de dubieuze situatie spreekt, een persoonlijk mailtje gestuurd naar Wakker Emmen. ‘Ik heb met grote verbazing naar het programma gekeken. Het is klinkklare onzin wat de gemeente zegt. De gemeente kan hier wel degelijk wat aan doen. De gemeente is namelijk verpicht om volgens de woningwet de eigenaar te sommeren om het pand te herstellen of af te breken.’ Volgens de juridisch adviseur kan daarbij een dwangsom helpen als middel om de eigenaar te verplichten voor een bepaalde datum actie te ondernemen. Zoiets gebeurt nu ook al dikwijls als door een bewoner het afval niet tijdig wordt opgeruimd. ‘En in het uiterste geval kan er zelfs een bestuursdwang worden toegepast wat in sommige situaties onteigening tot gevolg kan hebben. Ik heb daarom Wakker Emmen geadviseerd om stappen te ondernemen.’

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek