Wakker Emmen is zeer verheugt dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van maart de nieuwe structuurvisie 2.0 heeft vastgesteld. Hiermee wordt voor de Delftlanden een nieuw perspectief gecreĆ«erd. In de nieuwe visie wordt er stevig gesnoeid in het aantal woningen wat betekent dat er veel meer groen in de wijk komt. Het college heeft gewerkt aan een volwaardige afronding van woonwijk de Deltlanden. Het is noodzakelijk om te kiezen om het aantal kavels terug te brengen en een ruimere en groenere opzet voor de wijk. Van de geplande 1.560 woningen gaat het totaal aantal woningen in Delftlanden terug naar ruim 800. Om dit te bereiken worden hele bouwblokken niet ontwikkeld en maken plaats voor andere mogelijkheden, zoals recreatiedoeleinden, waterberging, sport, bos, groen en agrarisch. In de nieuwe structuurvisie wordt ook gekozen voor meer flexibiliteit qua bebouwing: meer variatie in woningtypes, bouwhoogtes, verschijningsvormen en grotere kavels.  Raadslid Eddy de Vries: Het is goed om te zien dat het college nu meer marktgericht kijkt wat nodig is om de wijk op een goede manier af te ronden. De indeling van de bouw kavels wordt flexibeler zodat meer woning typen mogelijk worden, de prijs van de kavels zijn verlaagt met 15 % dit alles betekent dat er voor diverse doelgroepen meer mogelijkheden komen. Wij vinden dat je niet star moet vast houden aan een 2 onder 1 kapper, maar dat er flexibiliteit moet zijn in de mogelijkheden. We willen dat de gemeente meedenkt en snel kan schakelen. Daar past een flexibel plan.”

De nieuwe visie is in goed overleg met de bewoners van de Delftlanden tot stand gekomen, naast koopwoningen is er ook ruimte voor sociale woningbouw. Zorgpunt is nog wel de verlichting en de wegen in de wijk. Meerdere malen hebben bewoners hier over geklaag, Wakker Emmen heeft gevraagd om dit op korte termijn te verbeteren

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek