Tijdens de begrotingsvergadering van november riep Wakker Emmen met een motie de burgemeester op om aan te dringen bij het Rijk om meer politie of marechaussee beschikbaar te stellen voor de overlast in Nieuw-Weerdinge.

In eerste instantie werd het verzoek van de burgemeester echter afgewezen. Niet alleen de afwijzing, maar ook het feit dat dit via een kort briefje gebeurde wekte irritatie op bij de burgemeester.

Eind december kwam er toch ineens goed nieuws. De burgemeester had van het Ministerie van Justitie en Veiligheid te horen gekregen dat er toch marechaussee ingezet gaat worden om de overlast van veiligelanders in Nieuw-Weerdinge tegen te gaan.

Wakker Emmen is blij dat er stappen gezet worden om de overlast tegen te gaan. Een definitieve oplossing is dit natuurlijk niet. De overlast zelf zal ook moeten stoppen. Daarom zullen we de situatie nauwlettend in de gaten houden.  

foto: RTVDrenthe Dylan de Lange