EMMEN – Vrijdag 8 oktober komt de Schuldhulpproblematiek van de gemeente Emmen in de uitzending van

In juni 2010 zijn er klachten bij Wakker Emmen en de DOP binnengekomen over het functioneren van de afdeling schuldhulpverlening in de gemeente Emmen. Wakker Emmen heeft daarop informatie ingewonnen en nadat er een artikel in het Dagblad van het Noorden werd gepubliceerd kwam aan de orde hoe groot de problemen echt waren. We hebben hele schrijnende gevallen binnengekregen. Inmiddels is er door het college een toezegging gedaan dat er een extern onderzoek wordt verricht om de afdeling door te lichten. Hiermee zijn de individuele probleemgevallen nog niet opgelost en Wakker Emmen en DOP zullen blijven ‘vechten’ voor een acceptabele oplossing.