De veel besproken proef om oud papier op een andere wijze via Area in te zamelen gaat dankzij de inzet van Wakker Emmen van tafel. Tijdens de raadscommissie van afgelopen maandag gaf het college op voorstel van Wakker Emmen aan dat de proef verkeerd gekozen is. Opmerkelijk is dat het college nu pas de proef annuleert. Tijdens de raadsvergadering van 23 februari diende de partij  een motie in om de gemeente Emmen te verzoeken, te stoppen met de pilot om een alternatieve wijze van oud papier inzamelen te gaan invoeren, maar dit werd weggestemd door de PvdA, CDA en VVD. Wakker Emmen sprak de zorg uit dat de gemeente Emmen stap voor stap bezig is de oud papier inkomsten van scholen en verenigingen te verschuiven naar Area. 

Fractievoorzitter René van der Weide: ” De pilot zorgde ervoor dat inkomsten van oud papier ten koste zouden gaan van verenigingen, scholen en sportclubs en dat Area steeds meer oud papier zou gaan inzamelen. Opmerkelijk is dat tijdens de raadsvergadering de collegepartijen van geen wijken wilden weten. Het leek erop of de inhoud er niet toe deed, maar dat de boodschapper werd afgeschoten. Gelukkig heeft het college nu ook ingezien dat de proef om op een alternatieve wijze oud papier in te zamelen een domme zet is geweest. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.”Wakker Emmen vindt dat als de gemeente extra bronscheiding wil gaan doen er andere manieren zijn. Van der Weide: ”Wij begrijpen dat de gemeente in het kader van bronscheiding minder oud papier in de grijze container wil. Wij zullen het college voorstellen om de gewenste extra papierinzameling via de bestaande vergunninghouders als scholen en verenigingen op te pakken en niet onder de vleugels van Area. De gemeente moet veel actiever burgers erop wijzen waar de vaste brengpunten zijn en wanneer er huis-aan-huis wordt ingezameld en dat we als samenleving hiermee scholen en verenigingen steunen. Het college moet een plan opstellen om op deze wijze oud papier inzameling te stimuleren. Dan hebben we een win-win situatie.“ Het college van B&W gaat nu opzoek naar andere mogelijkheden om bronscheiding beter toe te passen. Hierbij wil het college zich meer gaan richten op kunststofverpakkingen dan op oud papier.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek