Wakker Emmen is blij dat de gemeente bijna 2 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de bouw van een prachtig nieuw wijkcentrum in Angelslo. 

Raadslid Henk Bos uit Angelso: “Het wijkcentrum Angelslo is het hart van de wijk en vormt een ontmoetingscentrum in brede zin met een combinatie van wijkversterkende functies. Het huidige onderkomen is sterk verouderd. Onderhouds- en energielasten zijn enorm. Gezien de staat van het pand is het noodzakelijk om op korte termijn tot nieuwe, toekomstbestendige huisvesting te komen. De wens voor vernieuwing van het wijkcentrum is dan ook al lange tijd aanwezig. Wakker Emmen is dan ook blij voor de inwoners uit Angelslo dat een langgekoesterde wens in vervulling gaat.”.

Ook Aldi is al geruime tijd op zoek naar een nieuw pand, in de vorm van ruimte voor een nieuwe supermarkt met voldoende omvang in Angelslo. Uiteindelijk is een verkenning opgestart om te komen tot één nieuw pand voor zowel Aldi als het wijkcentrum. Dit vanwege de vele synergievoordelen die dat met zich meebrengt, en het beperkte ruimtebeslag. Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd op de locatie van het huidige wijkcentrum Angelslo (voorheen de Marke / Cluft).
Dat met de nieuwbouw van de Aldi en het wijkcentrum ook extra parkeerplaatsen worden aangelegd en de verbinding tussen de twee parkeerplaatsen wordt gemaakt is de kers op de taart. Er zijn nu te weinig parkeerplaatsen en de ontsluiting naar de Statenweg loopt dan niet alleen via de drukke Landschaplaan maar ook via de parkeerplaats naast de Sporthal. Voor alle weggebruikers wordt het er veiliger op.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek