In de raadsvergadering van 24 mei jongstleden heeft raadslid Leon Herbers van Wakker Emmen vragen gesteld over plofkraken die bij pinautomaten hebben plaatsgevonden. Wij maken ons hier zorgen over en willen dat deze voorzieningen, ook voor onze kleine kernen, behouden blijven.

Voorzitter,

De recente plofkraak van de pinautomaat aan de Peyserhof in Angelslo en de dreiging voor meer kraken is voor de Rabobank aanleiding geweest enkele pinautomaten uit voorzorg te sluiten. Het gaat hier om automaten die in panden staan waar ook gewoond wordt, zoals in Nieuw Schoonebeek en in de Rietlanden. Wakker Emmen begrijpt de ernst van de situatie en het feit dat de bank de inwoners van deze panden wil beschermen tegen de gevolgen die zo’n kraak met zich meebrengen. 

Echter de sluiting van de pinautomaten zou nu aanleiding kunnen zijn voor de bank om dit definitief te maken. 

Wakker Emmen vindt deze voorzieningen voor bijvoorbeeld een dorp als Nieuw-Schoonebeek erg belangrijk. Voor mensen die slecht ter been zijn is dit onmisbaar, ook vanwege het feit dat dit de enige pinautomaat in de nabije omgeving is die 24 uur per dag beschikbaar is.

Wakker Emmen wil graag van het college weten of ze deze mening deelt, of de gemeente hierover contact heeft gehad met in dit geval de Rabobank en wellicht andere banken en of hierover in gesprek wil gaan om tot een passende oplossing te komen?

Tot zover.

In de beantwoording heeft de burgemeester aan te geven dat men nu bezig is met het plaatsen van pinautomaten die losstaan van de gevels van gebouwen, waardoor bij een plofkraak niet meer een volledig gebouw of woning schade ondervindt. Ook blijft de gemeente erop inzetten dat er ook voor de kleine kernen zoals Nieuw-Schoonebeek pinautomaten behouden blijven.