Persbericht Onderwerp: Informatiebesprekingen Datum: 17-03-2010 Geachte heer Sleeking, Als politiek onderhandelaar van de Partij van de Arbeid wil Wakker Emmen u het volgende mededelen. Wakker Emmen is zwaar teleurgesteld in uw opstelling richting de winnaar van de verkiezingen. Kennelijk is het in het huidige politieke klimaat (waar 11% minder opkomst was dan in 2006) niet mogelijk om met een partij die een afwijkend standpunt heeft, op basis van de verkiezingsuitslag, naar het signaal dat burgers af hebben gegeven te luisteren. Dat is althans de conclusie die Wakker Emmen verbindt aan de wijze waarop zij buitenspel werd gezet in de informatiebijeenkomst van 16 maart. Daar waar Wakker Emmen de deur wagenwijd opende omdat ze veel aanknopingspunten zag om een gesprek met de grootste partijen aan te gaan tot het vormen van een coalitie, blijkt dat Emmen lijkt te zijn verworden tot Atalanta en dat een afwijkend standpunt hierover niet wordt getolereerd. Wakker Emmen houdt vast aan haar standpunt dat het Atalanta project de gemeente Emmen in een financieel debacle kan storten. Niet alleen Wakker Emmen is overigens kritisch maar ook de rapportages van Twynstra & Gudde zetten grote kanttekeningen bij de haalbaarheid van het project. Overigens is het PvdA partijleider Bos zelf geweest die bij een uitzending van Pauw & Witteman vraagtekens zette bij megaprojecten

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek