Wakker Emmen vraagt bij kadernota aandacht voor dienstverlening

Bij de jaarlijkse behandeling van de kadernota voor 2023, werd de inbreng van Wakker Emmen gedaan door fractievoorzitter Leo Hoogenberg. Na bestudering van de stukken leverden de raadsleden van Wakker Emmen input aan. De partij stelde uiteenlopende vragen over onder andere sportvoorzieningen, jeugdhulp, dak- en thuisloosheid en woningbouw.

Daarnaast had de fractievoorzitter een vraag over de bereikbaarheid en de openingstijden van het gemeentehuis: “welke stappen worden er genomen om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren en de openingstijden op zaterdag in te richten? Service naar de inwoners is een groot goed, het niveau moet nog omhoog. Wakker Emmen wil graag weten op welke wijze het college werk wil maken van een betere dienstverlening en wanneer kan dan op zaterdag het gemeentehuis open?”

Wethouder Jisse Otter deelde mee dat het gemeentehuis volgend jaar op zaterdag open gaat. Ook gaf hij aan dat er wordt gewerkt aan betere telefonische bereikbaarheid en afhandeling.
De openstelling van het gemeentehuis op zaterdag was een speerpunt van onze partij tijdens de verkiezingscampagne en met deze toezegging lijkt de wens in vervulling te gaan. Inwoners hebben hierdoor meer mogelijkheden om op een voor hen passend moment naar het gemeentehuis te gaan.

Zie ook DvhN 30 juni: https://dvhn.nl/drenthe/Wethouder-Jisse-Otter-Balie-van-gemeentehuis-Emmen-volgend-jaar-ook-op-zaterdag-open-27791432.html

Bron afbeelding: DVHN

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek