EMMEN – Als het aan de gemeente Emmen ligt is het vanaf 2014 in sportkantines slechts mogelijk tot 20.00 uur in het weekend een alcoholische consumptie te bestellen. Ook doordeweeks worden de regels aangescherpt. Dit blijkt uit een gemeentelijke document dat is verstuurd aan o.a. de sportverenigingen. Wakker Emmen vindt deze regels funest voor sportclubs en met name de zaalsporten, want veel zaalsporten zoals o.a. handbal, volleybal en tafeltennis beginnen pas ‘s avonds. De partij vreest voor forse inkomstenderving en vindt het betutteling ten top en noemt het onbegrijpelijk dat de gemeente Emmen met deze plannen op de proppen komt. Het zit Wakker Emmen dwars dat de sportverenigingen door bezuinigingen worden opgezadeld met lastenverzwaringen en dat de gemeente Emmen nu een belangrijke inkomstenbron wil indammen. Dat in tijden dat de sponsorinkomsten ook nog eens teruglopen.

Aanleiding voor de nieuwe regels is de nieuwe drank- horeca wet. Vanaf dit jaar is burgemeester Bijl verantwoordelijk voor de uitvoering geworden door een wetswijziging. Niet alleen sportverenigingen krijgen te maken met strengere regels, ook de regels voor buurthuizen worden aangescherpt. De veranderingen, zoals dat één uur voor aanvang en één uur nadat de activiteit is beëindigd mag er worden geschonken, staan in een gemeentelijk document. De definitieve regels worden pas in de gemeenteraad dit najaar besproken. Wakker Emmen wil desondanks nu al opheldering van burgemeester Bijl, want de partij wil dat verscherpte regels zo snel mogelijk van tafel gaan.

Fractievoorzitter René van der Weide: “Het opnemen van dergelijke schenktijden schiet volkomen zijn doel voorbij. Veel mensen komen gaan naar hun sportclub om te genieten van gezelligheid en sport. Een alcoholische consumptie moet daarbij gewoon kunnen. De wedstrijden zijn immers nog volop bezig en verenigingen moet de ruimte krijgen om ook na afloop te kunnen schenken. Wij vinden dat de nieuwe regels te streng zijn en gaan het college vragen om in de nieuwe verordening meer ruimte te bieden voor verkoop van alcoholische consumpties in het weekend bij sportverenigingen en buurthuizen. ”

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek